با سلام
و با تشکر از همراهی شما کاربر گرامی
در این دو ویدئوی آموزشی در مورد نحوه کار با سیستم ثبت ساعت در سیروکو محاسب آشنا میشویم.در ادامه نیز، بیان نکاتی در مورد نحوه محاسبات انجام شده و نکات مد نظر در استفاده بهینه و بهتر از سیستم محاسبه لحاظ شده است.